Crkva Svetih Prepodobnomučenika đakona Avakuma i igumana Pajsija

Sveti Arhangel Mihailo

Sveti Arhangel Mihailo

autor: knjiga Isusa Navina 5/13-15 | objavljeno: 21. novembar 2022.

Vojvoda cele vojske angelske jeste arhistratig Mihail. Kada je satana, Lucifer, otpao od Boga, i povukao sobom u propast jedan deo angela, tada je Mihail ustao i uzviknuo pred neotpalim angelima: Vonmem! Stanem dobre, stanem so strahom! I sve nebesne vojske vernih angela gromovito su zapojale: Svjat, svjat, svjat Gospod Savaot ispoli nebo i zemlja slavi Tvojeja!

povratak na prethodnu stranu