Crkva Svetih Prepodobnomučenika đakona Avakuma i igumana Pajsija

Služite Gospodu sa strahom, i radujte se njemu s trepetom. (Ps. 2, 11)

Služite Gospodu sa strahom, i radujte se njemu s trepetom. (Ps. 2, 11)

autor: vladika Nikolaj Velimirović | objavljeno:

Carevima i sudijama zemaljskim govori prorok Božji ove reči. Jer su oni skloni oholosti i raskalašnosti zbog sile i bogatstva, koje im se dade. O carevi i sudije, grumenje prašine pod nogama Božjim, ne zaboravite, da ste vi samo sluge Božje, najamnici od danas do sutra! (...) I vaša je služba na njivi ovoga života težačenje najamničko, o carevi i sudije. Zato služite Gospodaru svome, koji vas je najmio, sa strahom, jer ne znate, kako će Gospodar vaš na kraju oceniti trud vaš i kakvu će vam platu dati. Otuda strah mora ispunjavati sve dane službe vaše. Radujte se njemu s trepetom. Radujte se radošću čistom i svetom, kao što se i angeli raduju Bogu živome i nepristupnome. Čistotom i svetošću miriše rajska radost, a zluradost adsku prati raskalašan smeh. Zato je rajska radost trajna, dok se adski smeh smenjuje gnevom i jaukom. Služiti sa strahom, jer je Gospod pravedan: Radujte se s trepetom, jer je Gospod uzvišen i svet. O Gospode Bože naš, pravedni i uzvišeni, strašni i sveti, sav je naš život na zemlji služba Tebi i radost o Tebi. Ako ne služimo Tebi, služimo propasti svojoj; i ako se ne radujemo o Tebi, radujemo se o crnom zlotvoru svome. Klanjamo Ti se i molimo Te, pomozi nam, da službu našu upravljamo strahom Tvojim, i radost našu čistimo trepetom od Tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

povratak na prethodnu stranu