Crkva Svetih Prepodobnomučenika đakona Avakuma i igumana Pajsija

Vavedenje Presvete Bogorodice

Vavedenje Presvete Bogorodice

autor: Sveti Filaret Moskovski | objavljeno: 1. decembar 2022.

Šta bi se s nama dogodilo da se srce blagoslovene Djeve Marije nije otvorilo za neshvatljivu reč ovaploćenja, da se njena bezgranična posvećenost Božjoj volji nije odazvala nebeskom glasniku: Evo sluškinje Gospodnje – neka mi bude po reči tvojoj (Lk. 1, 38)? Poverila je sebe Kraljevoj želji ne zadržavajući ništa – i zaruke Božanstva sa ljudskim rodom ispunile su se zauvek. Iz ovoga mi, hrišćani možemo videti kako jedan naizgled lični događaj – ulazak u hram i posvećenje Bogu trogodišnje devojčice – postaje predmet trijumfa čitave Crkve. Ovaj poduhvat Božije neveste, još uvek devojčice, predstavlja početak njenog zaručenja sa Svetim Duhom, i stoga, u određenom smislu, prvi zalog zaručenja čitavog čovečanstva sa Božanstvom. Istina, za sada je ova tajna trebalo da bude duboko skrivena u njoj, poput cveta u svom semenu; ali da bi pokazao savršenstvo svojih puteva, Bog Svojim Promislom često uređuje da Njegovim suštinskim akcijama prethode određeni značajni događaji koji nam daju neko razumevanje budućnosti.

povratak na prethodnu stranu